Thursday, October 11, 2012

Ibnu Taimiyyah Menyokong Hadis Tawasul


     

        Assalammualaikum warahmatullahhi wabarokatuh. Alhamdulillah syukur kita di atas kurnian tuhan sekalian alam atas nikmat Iman dan Islam , selawat dan salam juga buat junjungan mulia  habibuna saidina Muhammad S.A.W serta ahli2 keluarga baginda dan para sahabat kesemuanya.

            Syeikh Ibnu Taimiyyah telah membicarakan permasalahan ini dengan baik dan bernas, ketajaman pandangannya dan keseimbangan pertimbangannya. Sekali pun beliau pernah menafikan kewujudan hadis yang berkaitan dengan tawasul Nabi Adam Alaihi salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. mengikut perhitungan ilmunya pada masa tersebut, tetapi beliau kemudiannya menukar fikirannya dan kembali mendukung makna hadis tawasul Nabi Adam Aalaihi salam  serta mentafsirkannya dengan pentafsiranyang boleh diterima akal.

            Ibnu Taimiyyah telah meriwayatkan dua hadis dan mengetengahkan kedua-dua hadis tersebut sebagai hadis tawassul Nabi Adam Alaihi salam. Belai berkata:


            Telah meriwayatkan Abu al-Faraj Ibnual-Jauzi dengan sanadnya kepada Maisarah, beliau berkata:
قلت: يا رسول الله! متى كنت نبيا؟ قال: لما خلق الله الأرض واستواى إلى السماء فسواهن سموات, وخلق العرش, كتب على ساق العرش: محمد رسول الله خاتم الأنبياء, وخلق الله الجنة التي أسكنها ادم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام, وادم بين الروح والجسد, فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله: أنه سيد ولدك, فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه.

Aku berkata, “wahai Rasulullah! Bilakah kamu dijadikan sebagai Nabi? Jawab bagin Alaihi salam, “Setelah Allah menjadikan bumi, kemudian Dia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu diciptakan tujuh langit dengan sempurna. Setelah itu, Allah menjadikan ‘Arasy , ditulis di atas kaki Arasy: محمد رسول الله خاتم الأنبياء (Muhammad pesuruh Allah dan penutup segala nabi). Setelah Allah menjadikan syurga yang didiami oleh Nabi Adam Alaihi salam dan Hawa, maka Allah menulis namaku di pintu-pintu syurga, di daun-daun pokoknya, di kubah-kubahnya dan khemah-khemahnya. Ketika itu, Adam Alaihi salam masih lagi (dalam proses kejadian) di antara roh dan jasad. Setelah die dihidupkan oleh Allah, die memandang kepada ‘Arasy, dia melihat namaku. Maka Allah memberitahunya, “bahawa sesungguhnya dia adalah penghulu anak-anak engkau. “Ketika Nabi Adam Alaihi salam dan Hawa diperdayakan oleh syaitan, maka kedua-duanya bertaubat serta memohon syafa’at dengan namaku kepada Allah.”


            Telah meriwayatkan Abu Nu’aim al-Hafiz di dalam kitab Dalail al-Nubuwwah dan dari jalan Syeikh Abu al-Faraj. Telah menyampaikan kepada kami Sulaiman ibn Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Rasyidin, telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Sa’id al-Fihri, telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibn Ismail al-medani daripada Abdur Rahman ibn Zaid ibn Aslam daripada ayahnya daripada Umar ibn al-Khattab R.A berkata: sabda rasulullah S.A.W:
لما اصاب ادم الخطيئة رفع رأسه, فقال: يا رب! بحق  محمد إلا غفرت لي, فأوحى إليه: وما محمد ومن محمد؟ فقال: يا رب! إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك, فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله مجمد رسول الله, فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك, فقال: نعم, قد غفرت لك, وهو اخر النبياء من ذريتك, ولولاه ما خلقتك.

“Setelah Nabi Adam Alaihi salam melakukan kesalahan (memakan buah khuldi), dia mengangkat kepalanya, lantas berkata, “wahai Tuhan! Demi hak Muhammad S.A.W, apakah kiranya Engkau mengampunkan daku.” Maka diwahyukan kepadanya, “Apakah Muhammad dan siapakah Muhammad? “Maka Adam Alaihi salam bersabda, “Wahai Tuhan! Setelah Engkau menyempurnakan kejadianku, aku mengangkat kepalaku ke ‘Arasy, tiba-tiba di atasnya tertulis: لا إله إلا الله مجمد رسول الله, maka familah aku bahawa dia adalah semulia-mulia makhluk padamMu kerana Engkau telah menggandingkan namanya dengan namaMu. Allah berfirman, “ya! Sesungguhnya Aku telah mengampunkan kamu dan dia adalah Nabi yang terakhir daripada zuriatmu. Sekiranya tidak kerananya, nescaya Aku tidak menjadikan kamu.” (Abu al-Faraj Ibnu Jauzi, al-wafa bi Ahwal al-Mustofa H:26)

            Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya dan kedua-dua hadis ini seperti pentafsiran bagi hadis-hadis yang sohih. (Fatawa Ibni Taimiyyah, Jld 2, H: 150)

            Saya (Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawi al-Maliki R.A) berkata: “Ini menunjukkan bahawa, di sisi Ibnu Taimiyyah hadis tawassaul Nabi Adam Alaihi salam boleh didukung atau disokong. Ini menandakan bahawa ia bukanlah hadis Maudu’, kerana di sisi ahli hadis, hadis maudu’ atau batil tidak boleh didukung dengan hadis-hadis lain. Kamu sendiri telah lihat bahawa Syeikh Ibnu Taimiyyah telah mendatangkan hadis-hadis yang mendukung hadis mengenai tawassul Nabi Adam Alaihi salam. Wallahhu a’lam.

Sumber    : Mafahimu Yajibu An Tusahhah (مفاهم يجب ان تصحح)  
Karangan: Al-‘Alamah Al-Muhaddis Prof. Dr. Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawi Al-Malik   Hasani (Al-Khadim Ilmu di Tanah Haram)

No comments:

Post a Comment