Friday, October 19, 2012

Nasihat dan Pengajaran Buat Penuntut Ilmu & Kaum Wanita

          Assalammualaikum warahmatullahhi wabarokatuh. Alhamdulillah syukur kita di atas kurnian tuhan sekalian alam atas nikmat Iman dan Islam , selawat dan salam juga buat junjungan mulia  habibuna saidina Muhammad S.A.W serta ahli2 keluarga baginda dan para sahabat kesemuanya.


Sheikh Dr Yusri -hafizahullah-
memesan beberapa perkara penting dalam majlis bacaan kitab Soheh Al Bukhary semalam: 


Thursday, October 11, 2012

Ibnu Taimiyyah Menyokong Hadis Tawasul


     

        Assalammualaikum warahmatullahhi wabarokatuh. Alhamdulillah syukur kita di atas kurnian tuhan sekalian alam atas nikmat Iman dan Islam , selawat dan salam juga buat junjungan mulia  habibuna saidina Muhammad S.A.W serta ahli2 keluarga baginda dan para sahabat kesemuanya.

            Syeikh Ibnu Taimiyyah telah membicarakan permasalahan ini dengan baik dan bernas, ketajaman pandangannya dan keseimbangan pertimbangannya. Sekali pun beliau pernah menafikan kewujudan hadis yang berkaitan dengan tawasul Nabi Adam Alaihi salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. mengikut perhitungan ilmunya pada masa tersebut, tetapi beliau kemudiannya menukar fikirannya dan kembali mendukung makna hadis tawasul Nabi Adam Aalaihi salam  serta mentafsirkannya dengan pentafsiranyang boleh diterima akal.

            Ibnu Taimiyyah telah meriwayatkan dua hadis dan mengetengahkan kedua-dua hadis tersebut sebagai hadis tawassul Nabi Adam Alaihi salam. Belai berkata: